Proje süresince, halk kütüphanelerinin yüklendiği rol, fırsat eşitliği kapsamında değerlendirilecek, çocuklara, gençlere ve ebeveynlere çeşitli konu ve içeriklerde ücretsiz eğitimler/etkinlikler sunularak toplumun her kesimine ulaşılacaktır.

Kütüphanelerde Herkese Göre Bir Etkinlik Var!

Tüm etkinliklerimize katılım ücretsizdir!

Kütüphanedeyim!.

Proje kapsamında; konunun uzmanları tarafından çocuk ve ebeveyn eğitimleri, sanat, bilim, doğa, spor alanlarında çeşitli atölyeler, toplumun ilgi duyduğu konularda uzman söyleşileri, katılımcılara “deneyim odaklı” öğrenme fırsatı sunulan çeşitli etkinlikler, yeni nesil çocuk ve gençlerin toplumsal farkındalık düzeylerini artıran sosyal sorumluluk kampanyaları düzenlenecek olup, katılımcıların sosyalleşeceği ve yaz döneminde kütüphanede keyifli anılar biriktireceği örnek bir “yaşayan kütüphane” modeli gerçekleştirilecektir.

BLOG & GÖRÜŞLER

BLOG | Yaz Tatilinde Kitap Okumanın Önemi: Halk Kütüphanelerinin Yaz Dönemi Okuma Programları

Halk kütüphanelerinde bulunan okuma materyallerini kullanarak çocuklar gelişimsel açıdan en kritik olan dönemde ve hatta sonrasında okuma becerilerini ilerletebilirler.

READ MORE

BLOG | Öğretmenimden Mektup Var!

Okulların verdiği yaz tatili aralarının ortalama bir öğrenci için bir aylık öğretim süresine eşdeğer kayba neden olduğu, dezavantajlı öğrencilerde bu etkilenmenin daha da fazla olduğu tahmin edilmektedir.

READ MORE

BLOG | Halk Kütüphaneleri için Öneri Yaz Programları

Halk Kütüphanelerinin yaz dönemi programlarının neden önemli olduğuna ilişkin yapılmış birçok araştırmadan yaptığımız derlemeyi daha önce paylaşmıştır.

READ MORE

GÖRÜŞLER | Asiye Kakırman YILDIZ – Kütüphanede Yaz Programı / Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi

Her fırsatta “çocuk ve halk kütüphanelerinin fırsat eşitsizliğini ücretsiz giderebilme gücünü” yineleriz. Bunu hem derslerimizde anlatır hem de toplantılarda söyleriz. Uluslararası bütün sahalarda konuşulan “tatilde öğrenme kaybı”ndan en çok etkilenenler maalesef yine fırsat eşitliğine sahip olmayan çocuklar.. Çocuklar okulda öğrendikleri bilgi ve becerilerin bir kısmını yaz tatilinde kaybederek bir sonraki sınıfa geçiyor ama bu kayıp […]

READ MORE

GÖRÜŞLER | Tuğba Tuğba Çelebi

Benim zihnimde kütüphane “herkesin sessiz olduğu, küçük adımlarla yürüdüğü, aradığı kitabı bulacağı ciddi ve soğuk mekanlar olarak canlanırdı. Ama Bu yaz Adnan Ötüken Kütüphanesi’nde ki çocuklar benim yaptığım tasvirin çok dışında bir tanımlama ile açıklayacaklar kütüphane kelimesini. Sanatın ve ilim ışığının aynı anda yandığı, her yaştan insanın birbirleri ile etkileşim içinde olabileceği, her anlamda ruhsal […]

READ MORE

GÖRÜŞLER | Esengül İnalpulat – KÜTÜPHANEDEYİM PROJESİNDE EBRU SANATI

Çocuk ve gençlerimizin yaşam süreci içinde yeteneklerini açığa çıkartılmasında, hedef belirlemede ve karar vermede sanat ve spor etkilidir. Bu süreç içinde öğrenilecek her yeni şey yaşantımızı zenginleştirir ve şekillendirir. Yaşantımızı zenginleştirmenin bir yolu da  “EBRU SANATI” dır. Bu bağlamda; Türk kültürünün değerlerini eğlenceli bir şekilde çocuklara ve gençlere aktarmak ve tanımalarını sağlamak gerekir. Çağın getirdiği […]

READ MORE

Ankara Sincan’da Millet Kıraathanesi ve İki Halk Kütüphanesi Açıldı!

Sincan Belediyesi ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliğinde hizmete sunulan Sincan Millet Kıraathanesi ve iki halk kütüphanesi törenle açıldı. Evliya Çelebi Kültür Merkezi’nde bir kütüphane, Yavuz Sultan Selim Kültür Merkezi’nde de bir kütüphane ve Millet Kıraathanesi Sincan halkının hizmetine sunuldu. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın ev sahipliğindeki açılışa […]

READ MORE


P A Y D A Ş L A R I M I Z