Bilgi Okuryazarlığı Becerilerini Kazandırmayı Hedefleyen Çalıştay Başladı.

Ortaokul öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı becerilerini artırmak üzere çalıştay düzenleniyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı’ üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve konunun uzmanlarını kütüphanecilerle Kırşehir’de bir araya getiriyor.

Çalıştay süresince; bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasına yönelik uygulamalar, eğitim programları, etkinlikler, oyunlar ve egzersizler gibi faaliyetlerin geliştirilmesi çalışmaları yapılacak.

Pilot Uygulamalara Rehber Olacak

Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “Eğitimde İş Birliği Protokolü” kapsamında, ortaokul düzeyindeki öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olmalarını desteklemek üzere düzenleniyor.

Çalıştayda alınacak sonuçlar ile nitelikli bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, kullanma ve iletme becerilerinin okul döneminde kazandırılmasına yönelik pilot bir çalışma yapılacak.

Çalışma süresince, pilot iller olarak belirlenen Ankara, Aydın, İzmir, Kayseri, Niğde, Şanlıurfa, Tekirdağ’da bulunan ortaokullarda bilgi okuryazarlığı eğitiminin kütüphaneciler tarafından verilmesine; eğitimin, öğretmen-kütüphaneci, okul-kütüphane iş birliği ile ders müfredatı kapsamındaki uygulamalarla desteklenmesine ilişkin faaliyetler sürdürülecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu pilot çalışmanın yurt genelinde yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir