Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı, 6-8 Kasım 2019, Kırşehir

 

Bilgi aktarımı temeline dayanan eğitim sisteminin yerini bağımsız öğrenme, aktif öğrenme ve proje tabanlı öğrenme gibi yaklaşımlara bırakmasıyla bilgi edinme süreci, “öğretmen” odağından çıkarak, “öğrenen” merkezli bir yapıya dönüşmüştür. Bağımsız öğrenme temelli bu yeni yaklaşımda, öğrenmeyi öğrenme ve yaşam boyu öğrenme becerileri önem kazanmıştır.

Teknolojinin hızla gelişmesi, bilgi erişim araçlarının ve bilgi kaynak türlerinin çeşitlenmesini sağlamış, basılı ve elektronik ortamda üretilen bilgi miktarını artırmıştır. Bilgi üretimindeki bu artış, bir yandan bilgiye daha kolay erişebilmek konusunda avantaj olarak değerlendirilirken diğer yandan bireyin; nitelikli bilgiye, en kısa süre içerisinde ulaşma, bilgiyi değerlendirme, etik kurallar çerçevesinde kullanma ve iletme becerilerinin bütünü olan “bilgi okuryazarlığı becerileri” ne sahip olmasını kaçınılmaz hale getirmiştir.

Bununla birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “Eğitimde İş Birliği Protokolü” kapsamında ortaokul düzeyindeki öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olmalarına yönelik olarak; nitelikli bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, kullanma ve iletme becerilerinin okul döneminde kazandırılmasına ilişkin pilot bir çalışma gerçekleştirilecektir. Çalışma süresince, belirlenen yedi ilde (Ankara, Aydın, İzmir, Kayseri, Niğde, Şanlıurfa, Tekirdağ) bulunan ortaokullarda bilgi okuryazarlığı eğitiminin kütüphaneciler tarafından verilmesine, eğitimin; öğretmen-kütüphaneci, okul-kütüphane iş birliği ile ders müfredatı kapsamında uygulamalarla desteklenmesine ilişkin faaliyetler yürütülecektir. Pilot çalışmanın yurt genelinde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda; Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliği ile

  • Kütüphane Kullanımı Ve Kütüphaneler, Kaynak Türleri,
  • Bilgi Arama,
  • Haber Okuryazarlığı,
  • Bilginin İletilmesi Sürecinde Yasal/Etik Konular

hususlarını ele almak üzere; ilgili kamu kurum/kuruluşları, KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığı, üniversiteler, yerel yönetimler, STK’lar, kütüphaneciler ve konunun uzmanlarının katılımıyla, 6-8 Kasım 2019 tarihleri arasında, Kırşehir İli’nde, “Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı” düzenlenecektir. Çalıştay süresince; bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasına yönelik uygulamalar, eğitim programları, etkinlikler, oyunlar, egzersizler vb. faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin çalışmaların yürütülmesi hedeflenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir