Bilgi Okuryazarlığı Becerilerini Kazandırmayı Hedefleyen Çalıştay Başladı.

Ortaokul öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı becerilerini artırmak üzere çalıştay düzenleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı’ üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve konunun uzmanlarını kütüphanecilerle Kırşehir’de bir araya getiriyor. Çalıştay …

Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı, 6-8 Kasım 2019, Kırşehir

  Bilgi aktarımı temeline dayanan eğitim sisteminin yerini bağımsız öğrenme, aktif öğrenme ve proje tabanlı öğrenme gibi yaklaşımlara bırakmasıyla bilgi edinme süreci, “öğretmen” odağından çıkarak, “öğrenen” merkezli bir yapıya dönüşmüştür. Bağımsız öğrenme temelli bu yeni yaklaşımda, öğrenmeyi öğrenme ve yaşam …

Söyleşi: Geçmişten Günümüze Bilgi Okuryazarlığı, 24 Ekim Perşembe – 14:00 – Milli Kütüphane

Küresel Medya ve Bilgi Okuryazarlığı (MIL) Haftası, 24-31 Ekim 2019 tarihleri arasında, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) koordinasyonunda, “Medya ve Bilgi Okuryazar Vatandaş: Bilgilendirilmiş, Katılım Sağlayan, Güçlendirilmiş” teması ile dünya çapında kutlanmaktadır. Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüzce, 24 …