Etkin Kütüphane nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü (KYGM) uhdesinde olan ve mekânsal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılan kütüphaneleri, vatandaşlarımızın hayatına dokunan her türlü edebi, kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliğin gerçekleştirildiği merkezler haline getirmeyi hedefleyen bir yönetim yaklaşımıdır. Etkin Kütüphane aynı zamanda bir standardizasyon ve markalaştırma çalışmasıdır.

 

Etkin Kütüphane’nin amacı nedir?

“Etkin Kütüphane” projesinin amaçları;

 • Vatandaşlarımızın ciddi yatırımlar yapılarak modern imkânlara ve fiziksel şartlara kavuşturulan kütüphanelerimizden daha yoğun şekilde istifade etmesinin sağlanması,
 • Kullanıcı ve ödünç alma sayılarının daha da yükseltilmesi,
 • Kütüphanecilik hizmetleri ve kütüphane etkinlikleri hakkındaki toplumun farkındalığının arttırılması ve etkinliklere bir standart ve kalite kazandırılması,
 • Standartları belirlenmiş ve görünürlüğü arttırılmış etkinlik programları vasıtasıyla kütüphane kullanımı ve kitap okumanın bir kültürel davranış ve alışkanlık haline dönüşmesine katkıda bulunulması,
 • Halk kütüphanelerinin şehirlerimiz için bir kültürel “hub” haline getirilmesi,
 • Toplumda kütüphanelere ve kütüphanecilik hizmetlerine ilişkin algıların olumlu yönde güçlendirilmesidir.

 

Etkin Kütüphane’nin logosu nedir?

Türk edebiyatının ilk yazılı kaynakları kabul edilen Orhun Yazıtları’ndan ilham alınarak ortaya çıkarılan bu logoda yer alan sütunlar aynı zamanda kütüphanede raflara dizilmiş kitapları da sembolize etmektedir. Öte yandan sütun görünümündeki öğeler toplumun her yaştan, her bölgeden ve cinsiyetten bireylerini temsil etmektedir. Bu sütunların sahip olduğu renkler bir bütün olarak bilginin ve öğretinin her türlüsüne ev sahipliği yapan kütüphanelerin birleştirici etkisine de vurgu yapmaktadır. Renklerin her biri “Etkin Kütüphane” ana teması halinde halk kütüphanelerimizde yürütülecek ana etkinlik türlerine ve bunların çeşitliliği ile zenginliğine gönderme yapmaktadır

 

Etkin Kütüphane projesinin aşamaları nelerdir?

 1. Projenin sloganı, logosu ve kurumsal kimliğinin oluşturulması,
 2. Görünürlük rehberi ve görsel materyal şablonlarının hazırlanması,
 3. Ana etkinlik türlerinin belirlenmesi ve türlere göre hazırlık ve organizasyon çalışmalarını tanımlayan açıklayıcı ve eğitici metin ve materyallerin hazırlanması,
 4. Etkin Kütüphane Kılavuzu’nun hazırlanması,
 5. 81 il halk kütüphanesi için haftalık, aylık ve yıllık etkinlik programlarının ve ana temalarının belirlenmesi (ilgili halk kütüphaneleriyle müzakere edilerek),
 6. Program tabloları ve görünürlük materyali şablonlarının 81 il halk kütüphanesiyle paylaşılması,
 7. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında toplumu bilgilendirmek için proje içeriğinin “Kütüphanem Cepte” web sitesi ve mobil uygulamasıyla entegrasyonun sağlanması,
 8. Programların gerçekleştirilmeye başlamasıyla periyodik raporların alınması,
 9. Projenin pilot uygulama safhasının tamamlanarak altyapısı uygun olan tüm kütüphanelere teşmil edilebileceği bir aşamaya geçilebilmesi için işleyişin ve elde edilen sonuçların projenin genişletilmek istendiği tüm halk kütüphanesi yöneticileriyle paylaşılacağı bir toplantı düzenlenmesi

İş birliği yapılan kurum ve kuruluşlar hangileridir?

Halk kütüphaneleri, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak hizmet çeşitliliğini ve kalitesini arttırmaktadır. Söz konusu çalışmalar aracılığıyla başta özel hizmet ve politika gerektiren gruplar olmak üzere toplumun her kesimine, uzman desteği ile hizmet verilmektedir. KYGM tarafından yürütülen iş birlikleri ile toplumun her kesiminin bilgiye ve bilgiyi kullanmak için gerekli becerilere sahip olmasına yönelik hizmet sunmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, KYGM’nin ortak çalışmalar yürüttüğü bazı kamu kurumları ve iş birliği konuları şunlardır:

Sağlık Bakanlığı ile halk sağlığı farkındalığı, önleyici bilgilendirme çalışmaları ve bağımlılık konularında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çocuk işçiliği ile mücadele ve mevsimlik tarım işçileri konularında,

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gönüllülük konusunda, İçişleri Bakanlığı ile göç konusunda ve Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Program (ÇOGEP) Projesi kapsamında,

Milli Eğitim Bakanlığı ile okuma kültürü, kütüphane kullanma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve bilgi okuryazarlığı eğitimi konularında,

Adalet Bakanlığı ile cezaevlerinde okuma kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda birlikte çalışmalar yürütülmektedir.

Ayrıca Çağdaş Drama Derneği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği gibi STK’ler, Türk Kızılayı gibi dernekler ve sosyal yardım kuruluşları, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu gibi spor kuruluşları ve Ankara Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstinye Üniversitesi gibi yüksek öğretim kurumlarıyla da iş birliği yapılmaktadır.

Öte yandan özellikle yazar etkinlikleriyle ilgili olarak yayımcılar ile yazar ve yayımcı meslek örgütleri, sinema etkinliklerine ilişkin Bakanlığımız Sinema Genel Müdürlüğü, tiyatro etkinlikleriyle ilgili olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, opera ve bale eğitimine ilişkin etkinliklerle ilgili olarak Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, müze etkinlikleri ile ilgili olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, müzik ve dans etkinlikleri için Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, folklorik öğeler ve somut olmayan kültürel miraslara ilişkin etkinliklerle ilgili olarak Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, vakıf kültürünün geliştirilmesine ilişkin etkinliklerle ilgili olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü, toplumda Çanakkale Zaferi’ne ilişkin bilincin arttırılmasına yönelik etkinlikler ile ilgili olarak Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve halk eğitim merkezleriyle daha yoğun iş birliği için çalışma yürütülecektir.

Proje sosyal medya hesaplarımıza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.