Kütüphane Etkinlik Kılavuzu Çalıştayı, 30-31 Ekim 2019, Muş

Değerli Liste Üyeleri,
Halk kütüphanelerinde düzenlenen etkinlikler; kullanıcıların kütüphane ile olan bağını güçlendirmekte, potansiyel kullanıcılara ulaşmak için ise bir araç olarak değerlendirilmektedir. Özellikle okul öncesi ve okul çağı çocuklara yönelik faaliyetler; çocukların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişmelerine katkı sağlayarak bilgi düzeylerini artırmaktadır. Etkinlerin, kütüphane kullanıcı sayısı, üye sayısı, ödünç alınan kitap ve kitap dışı materyal sayılarında artış sağladığı ve okuma kültürünün geliştirilmesinde katkısı olduğu gözlemlenmektedir.
Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüz ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliği ile kütüphaneciler, ilgili kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, STK’lar ve konunun uzmanlarının katılımıyla, 30-31 Ekim 2019 tarihleri arasında, Muş İlinde, “Kütüphane Etkinlik Kılavuzu Çalıştayı” düzenlenecektir. Çalıştay sonuç raporunun elektronik ve basılı olarak kitaplaştırılması ile etkinlik düzenleme sürecinde izlenecek yol ve yöntemlere ilişkin etkinlik kılavuzunun hazırlanması planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir