Kütüphanedeyim Etkinlikleri Hakkında

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet vermekte olan halk kütüphanelerinde okuma ve kütüphane kullanma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.

Etkinlerin, üye ve ödünç alınan kitap/kitap dışı materyal sayılarında artış sağladığı, okuma kültürünün yaygınlaştırılmasında büyük katkısı olduğu gözlemlenmektedir.

Bu kapsamda Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüzce; halk kütüphanelerinin, vatandaşlarımızın hayatına dokunan edebi, kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirildiği merkezler haline getirilmesi amacıyla etkinlik düzenleme sürecinde izlenmesi gereken yol ve yöntemlerin belirlenmesine yönelik “Etkin Kütüphane Projesi” yürütülmektedir.

Bakanlığımızın ilgili birimleri ve iş birliği yapılan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile haftalık, aylık ve yıllık etkinlikler belirli bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Kütüphanelerin sadece kitap ödünç alınan mekanlar olmadığını; bunun ötesinde bilginin, bilimin, uzmanlığın, tecrübenin, hoşgörünün, gönüllülüğün paylaşılabileceği ve çoğaltılabileceği sosyal mekanlar olduğunu vurgulamak için hazırlanan kütüphane etkinlikleri katılımcıların yoğun ilgisiyle ve tüm halk kütüphanelerin katılımı sayesinde büyük özveriyle gerçekleştiriliyor.
Etkinliklerimiz, proje sosyal medya hesapları üzerinden hem kütüphane personeli hem de gönüllüler tarafından “gönülden” ve “hiçbir maddi karşılık beklemeksizin” herkese açık ve ücretsiz olarak, sınırlı bir mali kaynakla fakat sınırsız bir gönüllülük ile hazırlanıyor.
Etkinlikler süresince, halk kütüphanelerinin yüklendiği rol, fırsat eşitliği kapsamında değerlendirilmekte; çocuklara, gençlere ve ebeveynlere çeşitli konu ve içeriklerde ücretsiz eğitimler/etkinlikler sunularak toplumun her kesimine ulaşılmaktadır.
Bu kapsamında; konunun uzmanları tarafından çocuk ve ebeveyn eğitimleri, sanat, bilim, doğa, spor alanlarında çeşitli atölyeler, toplumun ilgi duyduğu konularda uzman söyleşileri, katılımcılara “deneyim odaklı” öğrenme fırsatı sunulan çeşitli etkinlikler, yeni nesil çocuk ve gençlerin toplumsal farkındalık düzeylerini artıran sosyal sorumluluk kampanyaları düzenlenmekte olup, katılımcıların sosyalleşeceği ve yaz döneminde kütüphanede keyifli anılar biriktireceği örnek bir “yaşayan kütüphane” modeli gerçekleştirilmektedir.
Bu süreçte;
 • Dünya Dillerinden Masallar
 • Aile Sinema Saati
 • Arttırılmış Gerçeklik Atölyesi
 • Temel Robotik Eğitimi
 • Örgü Kulübü
 • Maske / Şapka Atölyeleri
 • Bilgi Okuryazarlığı Semineri
 • Kodlama Eğitimi
 • Ebru Atölyesi
 • Halk Oyunları
 • Kampçılık Eğitimi
 • Kişisel Gelişim Seminerleri
 • Okuma Grupları / Kitap Kulüpleri
ve daha birçok etkinlik okuyucularla buluşturulmaktadır.
Sizleri, çocuk, genç ve kütüphane odaklı etkinliklerimize davet ediyoruz.
Etkinlik sosyal medya hesaplarımıza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.